Tirant lo Blanc: algunes qüestions que planteja la connexió corelliana / Albert G. Hauf i Valls

Manifestación

Autores
Idiomas
Nota de edición
Edició digital a partir de l'edició de Rafael Alemany Ferrer, Antoni Ferrando Francés i Lluís B. Meseguer (eds.), Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant-Elx, 1991), 2, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Univ. d'Alacant, de València i Jaume I,1993, pp. 69-116
Materias
  • Martorell, Joanot, 1413-1465
  • Roís de Corella, Joan, 1435-1497
Enlaces
Tirant lo Blanc: algunes qüestions que planteja la connexió corelliana / Albert G. Hauf i Valls

Exportar

  • RDF
  • JSON
  • BibTeX

Ediciones y traducciones

Otras colecciones

Realizar otra búsqueda