Tarifa y aranzel de les coses que conforme los Capitols decretats per sa Magestat no dehuen pagar lo dret de General de entrada, nouament imposat pera pagar lo seruici offert a su Magestat per lo present Regne de Valencia en les Corts del Any M.DC.xxvj

Obra

  • Identificador: 55998
  • Título: Tarifa y aranzel de les coses que conforme los Capitols decretats per sa Magestat no dehuen pagar lo dret de General de entrada, nouament imposat pera pagar lo seruici offert a su Magestat per lo present Regne de Valencia en les Corts del Any M.DC.xxvj
  • Autores:
  • Materias:
    • Dret del General -- Comunitat valenciana -- S.XVII -- Obres anteriors a 1800

Exportar

Expresiones [Ediciones y traducciones]

Realizar otra búsqueda