Furs, capitols, prouisions e actes de cort fets y atorgats per la S.C.R.M. del rey don Phelip ... : en les corts generals per aquell celebrades als regnicols de la ciutat y regne de Valencia en la vila de Monço en lo any MDLXXXV

Obra

  • Identificador: 654359
  • Título: Furs, capitols, prouisions e actes de cort fets y atorgats per la S.C.R.M. del rey don Phelip ... : en les corts generals per aquell celebrades als regnicols de la ciutat y regne de Valencia en la vila de Monço en lo any MDLXXXV
  • Autores:
  • Materias:
    • Fueros-València (Regne)
    • Furs-València (Regne)

Exportar

Expresiones [Ediciones y traducciones]

Realizar otra búsqueda