Información

Título:
Aproximacións ao estudo do "vocabulario trobadoresco"
Materia:
Gallego (Lengua) -- Lexicografía
Materia:
Portugués (Lengua) -- Lexicografía
Materia:
Poesía galaico-portuguesa -- Crítica textual

Ediciones y traducciones

Aproximacións ao estudo do "vocabulario trobadoresco". gallego

Edición digital a partir de Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2010

Formatos

Aproximacións ao estudo do "vocabulario trobadoresco" / edición ao coidado de Merceces Brea, Santiago López Martínez-Mor...

Edición digital a partir de Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2010

RDF JSON