Raonament y coloqui nou ahon li referix un Llauró a una valencianeta les moltes gracies que tè, y com descendix de gran chent [sic], los carrecs que han tingut sos parents, el festech que ell tinguè, y com se li volia zampar la señora un rosi castañ, que ell duya quant anaba a festechar : y les moltes gracies que tenia eixe animal

Obra

  • Identificador: 732651
  • Título: Raonament y coloqui nou ahon li referix un Llauró a una valencianeta les moltes gracies que tè, y com descendix de gran chent [sic], los carrecs que han tingut sos parents, el festech que ell tinguè, y com se li volia zampar la señora un rosi castañ, que ell duya quant anaba a festechar : y les moltes gracies que tenia eixe animal
  • Autores:
  • Materias:
    • Pliegos de cordel
    • Literatura de canya i cordill

Exportar

Expresiones [Ediciones y traducciones]

Realizar otra búsqueda