Il canzoniere di Ausiàs March

Il canzoniere di Ausiàs March

Edició digital a partir de Rafael Alemany (ed.), Ausiàs March i el món cultural del segle XV, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 1999, pp. 45-58

Estudios críticos
Medievalisme i modernitat d'Ausiàs March

Medievalisme i modernitat d'Ausiàs March

Altra edició: Els Marges, 57 (1996) pp. 4-13

Estudios críticos
Recorregut per la llengua d'Ausiàs March : (1397-1458)

Recorregut per la llengua d'Ausiàs March : (1397-1458)

Edició digital a partir de l'edició a cura de Rafael Alemany Ferrer, Ausiàs March i el món cultural del segle XV, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 1999, pp. 135-172 (Sympos...

Estudios críticos
Dos músichs cinchcentistes catalans, cantors d'Ausias March / per Felip Pedrell

Dos músichs cinchcentistes catalans, cantors d'Ausias March / per Felip Pedrell

Edició digital a partir d'Anuari MCMVII, pp. 408-413.

Estudios críticos
Nova integral, edició 2000 : 7 Ausiàs March / Raimon

Nova integral, edició 2000 : 7 Ausiàs March / Raimon

Reproducció digital de Sabadell, PICAP, D.L. 2002. Edició de la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives per cortesia de PICAP (distribuidora) i Annalisa Corti i Raimon (productors)

Així com cell qui en lo somni es delita / Raimon

Així com cell qui en lo somni es delita / Raimon

Reproducció digital de Nova integral, edició 2000 : 7 Ausiàs March, Sabadell, PICAP, D.L. 2002. Edició de la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives per cortesia de PICAP (distribuïdora) i Annalisa Corti ...

Grabaciones sonoras
Alt e amor / Raimon

Alt e amor / Raimon

Reproducció digital de Nova integral, edició 2000 : 7 Ausiàs March, Sabadell, PICAP, D.L. 2002. Edició de la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives per cortesia de PICAP (distribuïdora) i Annalisa Corti ...

Grabaciones sonoras