Más información

Título:
Aquest és lo comançame[n]t del pròlech sobre el libre q[ue] feu el rey en Jacme p[er] la gràcia de Déu rey de Aragó e de Mallorchas e de València, comte de Barch[ino]na e d'Urgell e senyor de Muntpeller, de tots los fets e de les gràcies q[ue] Nostre Se[n]yor li féu en la sua vida
Producción:
[1380]
Idioma:
catalán
Nota de edición:
Reproducció digital del manuscrit datat a Barch[i]n. anno Nativitate Domini mº cccº octuagesimo [1380]. -- Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. Ms. 1734
Autor:
Jaime I, Rey de Aragón, 1208-1276
Materia:
Jaime I, Rey de Aragón, 1208-1276

Otras colecciones

  • Historiografia a la Corona d'Aragó / sota la direcció del Dr. Stefano M. Cingolani
  • Jaume I i el