Más información

Título:
Joanot Martorell i el "Tirant lo Blanc" / direcció Llúcia Martín Pascual
Idioma:
catalán
Materia:
Martorell, Joanot, 1413-1465

Obras relacionadas

Guillem de Varoic conservat al Ms. 7811. Lletres de Batalla de la Biblioteca Nacional de Madrid

Reproducció digital de la còpia en microfilm del Ms. 7811 de la Biblioteca Nacional (Espanya), ff. 164r--171r.

Quin mal és lo besar? (Literatura i moral al voltant de la quarta línia de l'amor) / Xavier Renedo

Altra ed.: Caplletra. Revista Internacional de Literatura, núm. 13 (1992), pp. 99-115.

"Lamentació de Biblis"

Edició digital basada en l'edició de Josep Lluís Martos, Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella, Alacant ; Barcelona, 2001, pp. 199-206, ( Biblioteca Sanchís Guarner ; 55) (IIFV-PAM)

L'étranger dans Tirant le Blanc / Jean Marie Barberà

Altra ed. en: Christian Camps et Carlos Heusch (eds.), Etat, nation, identité culturelle régionale [Texte imprimé] : des origines à 1659 : Languedoc-Roussillon-Catalogne, actes du colloque, 20-22 mars...

L'illa del Lango no és un illot : el nus estructural de l'episodi del drac en el Tirant lo Blanc / Joan M. Perujo Melgar

Altra ed. en Associazione italiana di studi catalani. Convegno (5è : 1992 : Venècia), La Cultura catalana tra l'umanesimo e il barocco : atti del V Convegno dell'Associazione italiana di studi catalan...

Convivencia de lenguas en "Curial e Güelfa" y "Tirant lo Blanch"

Altra ed.: Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, Tomo XLIII (1991-1992). Años académicos CCLXIII-CCLXIV, Barcelona, Real Academia de Buenas Letras, 1993, pp. 333-346

Análisis contrastado de un texto

Altra ed.: El léxico catalán en la Romania, Madrid, Gredos, 1976, pp. 74-84, (Biblioteca Románica Hispánica. II: Estudios y ensayos ; 245)