Más información

Título:
Jaume I i el "Llibre dels Fets" / director, José Luis Villacañas
Idioma:
catalán
Director:
Villacañas, José Luis, 1955-
Materia:
Jaime I, Rey de Aragón, 1208-1276
Materia:
Aragon (Reino) - Historia
Materia:
Aragó -- Història

Obras relacionadas

Historia del molt alt y invictissim senyor lo Rey Don Jayme de Aragon primer de aquest nom cognomenat lo gran Conquistad...

Reproducció digital del manuscrit datat a Barcelona, 1619. -- Localització: Biblioteca de la Universtitat de Barcelona. Fons de reserva, sig. Ms. 69

Chronica o comentaris del gloriossisim e invictissim Rey en Jacme primer, Rey Darago, de Mallorques e de Valencia, Compt...

Reproducció digital de l'edició de Barcelona, Llibrería d'Alvar Verdaguer, 1873. -- XXIII, 535 p., [1] làm. : il. ; 19 cm.. -- Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. top. Bad-8-2492

Jaume II i la seua època / Ana M.ª Martín Sánchez i altres alumnes

Edición digital a partir de Alicante, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2003

Furs e actes de cort fets perlo senyor rey don Ferrando en la vila d[e] Monço enlany mil cincents y deu

Reproducció digital de Vale[n]cia, per Gorge Costilla, 13 de maig 1511. Localització: Biblioteca de Catalunya. Sig. 2-V-17

Furs, capitols, prouisions e actes de cort fets enlo any MDxxxiij: nouame[n]t esta[m]pats e rubricats: e ab remissions d...

Reproducció digital de Valencia, estampats per Francisco Diaz Romano, 4 juny 1539. Localització: Biblioteca de Catalunya. Sig. 2-V-17

Historia del misterio divino del... sacramento del altar q. esta en los corporales de Daroca... en la còquista que el......

Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu

Croniques de totes les naçions quis poblaren en Espanya e en apres dels Reys d'Arago... e dels comtes de Barchinona. Inc...

Reproducció digital del manuscrit del S. XIV. -- 75 f. (2 col., 28 lín.), perg. ; 29 x 21 cm. -- Text en catalá. -- Capital e inicials decorades en blau i roig. -- Localització: Biblioteca Nacional (E...

Otras colecciones

  • Historia