Más información

Título:
Cadernos Ramón Piñeiro I (Cadernos galegos de pensamento e cultura). Lírica e metafísica no proxecto filosófico de Ramón Piñeiro / Anxo González Fernández; Para unha sistemática de Ramón Piñeiro / Ramón López Vázquez
Idioma:
gallego
Nota de edición:
Edición digital a partir de la edición de Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2003
Autor:
González Fernández, Anxo
Editor:
Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Materia:
Piñeiro, Ramón, 1915-1990